Bà mẹ người Australia tin rằng không bao giờ quá già để yêu và cuộc sống của cô cũng đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi gặp gỡ người chồng đã 77 tuổi. Kat 38 tuổi tình cờ gặp Kevin King, 77 tuổi, trong...