(www.Alouc.com) – Một người phụ nữ Việt ở tiểu bang Florida gần đây đã lên tiếng nhờ cộng đồng giúp đỡ vì bị người chồng Mỹ cô lập, ngược đãi và chửi mắng cô cũng như hai người con trai riêng. Thông...