(www.Alouc.com) – Sau khi để 4 đứa con nhỏ lại mà không hề thu xếp người lớn trông nom để thảnh thơi đi du lịch, người phụ nữ này xứng đáng nhận danh hiệu “bà mẹ tồi tệ nhất nước Mỹ”. Bốn đứa trẻ đến...