(www.Alouc.com) – Bà mẹ 32 tuổi giờ chỉ phải chi trả 160 – 240 AUD tiền điện một tháng, trong khi hóa đơn tiền điện cũ lên đến hơn hơn 800 AUD/tháng. Chị Michelle Thompson-Laing, một chuyên gia thính...