(www.Alouc.com) – Với những bà bầu Nga, sức hút của thành phố biển đầy nắng Miami đến từ quyền công dân Mỹ. Tại thủ đô Moscow, Nga, sinh con ở Miami, thành phố mỗi năm thu hút khoảng 15 triệu khách du...