Nhắc đến hoa người ta thường nghĩ đến những quốc gia nổi tiếng với những loại hoa đặc trưng như hoa hồng ở Bungary, tulip ở Hà Lan, hay những cánh đồng hoa oải hương (lavender) ở New Zealand. Còn hoa...