Một cuộc ẩu đả bao gồm 250 người tham gia ở Melbourne đã làm hư hỏng một xe cảnh sát và làm một phụ nữ bị thương nhẹ. Illusion Bar and Nightclub nằm trên đường Queensberry, Carlton, nơi cuộc ẩu đả...