Tin Nước Úc – Việc chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng, ngay cả khi tiến hành giao dịch tại các tổ chức khác nhau sẽ được thực hiện từ tháng 1 năm tới (2018), sau khi cơ sở hạ tầng trị giá hàng...