(www.Alouc.com) – Một camera được giấu kín chụp lại số Pin của nạn nhân, một đầu đọc thẻ ghi lại toàn bộ thông tin cá nhân đằng sau thẻ thanh toán… Hai thiết bị này được giấu tại các máy ATM ở cửa...