Một người đàn ông ở sydney đã lên kế hoạch cắm trại ngoài Apple Store trong 18 ngày tới với hy vọng sử dụng sự kiện ra mắt chiếc iPhone mới nhất của Apple để quyên góp tiền cho những dịch vụ từ thiện....