(www.Alouc.com) – Một áp thấp nhiệt đới tại Vịnh Carpentaria có khả năng tạo thành bão vào chiều mai và có thể gây mưa lên đến 300mm tại một số khu vực trong vòng 24 giờ tới. Áp thấp trên hiện đang...