Báo Alo Úc – Trượt kỳ thi điều kiện, chàng trai từng được 5 đại học tốp đầu thế giới trao học bổng tiến sĩ, thấy cuộc đời ảm đạm và định tự tử. Suy nghĩ tự tử của Chung – một nghiên cứu sinh thuộc...