(www.Alouc.com) – Từng đi du học, mang ba tấm bằng quốc tế về nước xin việc nhưng không được, khiến Bằng trở nên bất mãn và rồi bi kịch cứ thế nối tiếp. Nguyễn Văn Bằng, 32 tuổi, ngụ thôn Đoài, xã Xuy...