Quảng trường Liên Đoàn tại Melbourne tràn ngập những bông anh túc được đan bằng tay, từng bông được chuyển đến từ khắp nơi trên thế giới nhằm tưởng niệm những người lính đã ngã xuống. Dự án này là đứa...