Một chuyên gia về thị trường nhà đất mới đây đã lên tiếng cảnh báo, tình trạng giá nhà và tiền thuê nhà tăng cao đang gây ảnh hưởng xấu đến xã hội ở Australia, và các chính sách của chính phủ Canberra...