(www.Alouc.com) – Miền Nam nước Úc đang trải qua ngày thứ 2 khắc nghiệt sau khi cơn bão lớn kèm theo sấm sét mang tên Jay Weatherill quét qua khu vực hôm 28/9 (giờ địa phương). Theo ghi nhận ban đầu,...