www.Alouc.com – Tình trạng tẩy trắng trên diện rộng đã phá hủy hơn 30% san hô ở khu vực phía bắc và miền trung của rạn san hô Great Barrier Reef.  Ông Terry Hughes, giám đốc trung tâm nghiên cứu về...