www.Alouc.com – Đô la Úc đã tăng giá so với tất cả các ngoại tệ chủ chốt khác khi cú sốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu tạm thời giảm bớt và giá hàng hóa tăng trở lại. Vào lúc 5pm thứ Năm 7/7, đô la...