Tin Tức Nước Úc – Các gia đình kiếm được từ 80,000 đến 140,000 đô sẽ mất đi phần lớn nhất trong thu nhập trước thuế của họ, có giá trị từ 0.66% đến 0.82%, các phân tích cho thấy. Theo những phân tích...