(www.Alouc.com) – USNews mới đây tổng hợp lại những hình ảnh chân thực về Việt Nam dưới lăng kính của các nhiếp ảnh gia nước ngoài.     Thường được nhắc đến với tên gọi Sài Gòn, dân số thành phố dự...