(www.Alouc.com) – Hai ngư dân người Úc đã đánh bắt được con cá mập khổng lồ có chiều dài lên tới gần 4 mét. Mới đây, theo Dailymail, hai ngư dân người Úc đã đánh bắt được một con cá mập đầu búa khổng...