Hãng nghiên cứu thị trường Decision Lab vừa công bố báo cáo xu hướng chi tiêu của nhóm khách hàng có năm sinh từ 1995 -2002, theo đó mức chi tiêu cho ăn uống bên ngoài của nhóm này vào khoảng 890.000...