(www.Alouc.com) – Vì lòng tốt giúp đỡ một cụ già nhờ xách vali qua cửa hải quan, một người phụ nữ ở Hồng Kông đã bị bắt giữ và tuyên án tử hình. Theo đó, câu chuyện này xảy ra vào năm 2010. Lúc này...