(www.Alouc.com) – Ít nhất 3 công nhân đã phải nhập viện khẩn cấp do tai nạn hi hữu tại 1 tòa nhà cao tầng phía Bắc Sydney. Đã có ít nhất 3 người đang trong tình trạng nguy kịch và nhiều người khác bị...