Ở Eibenthal, Romania, người ta để tiền vào túi rồi treo lên cột điện để mua bánh mì, hơn 20 năm nay, chưa ai bị trả thiếu chiếc bánh nào. Eibenthal là một ngôi làng thuộc miền tây Romania. Sống ở đây...