(www.Alouc.com) – Việc di chuyển bằng đường hàng không ngày càng trở nên thuận tiện. Tuy nhiên vẫn có những điều bạn cần lưu ý để chuyến bay nào cũng dễ chịu và an toàn hơn. Ăn mặc hợp lý Quần áo tốt...