(www.Alouc.com) – Theo thống kê về những vụ tai nạn liên quan đến người đi bộ trong năm năm qua, đó là góc đường Flemington Road và đường Grattan Street thuộc vùng North Melbourne, một ngã tư phức tạp...