www.Alouc.com – Trong phiên điều trần trước quốc hội Australia, thượng nghị sĩ Robert Borsak thừa nhận đã bắn chết và ăn thịt con voi trong chuyến đi săn ở Zimbawe. “Ông có ăn thịt con voi đó...