(www.Alouc.com) – Gọi bát phở ít bánh phở, nhân viên lại tự động order cho bát loại to nhất, đến khi bát phở bê ra thì có đúng 3 miếng thịt bò mỏng dính. Trong khi đó, muốn gọi thêm một ít bò viên để...