(www.Alouc.com) – Thi thể của đứa bé 2 tuổi đã được tìm thấy trong căn nhà ở Sydney. Cảnh sát đã được điều đến ngôi nhà Miller ở phía tây nam thành phố Sydney vào khoảng giữa trưa ngày thứ 3, sau khi...