(www.Alouc.com) – Một cô gái đã dùng rìu tấn công hai khách hàng tại một cửa hàng tiện lợi ở phía Tây nội thành Sydney trong một vụ việc xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên, không nhắm vào ai cụ thể, cảnh sát...