(www.Alouc.com) – Thông tin này được đưa ra khi cảnh sát tổng hợp được 11 vụ khủng bố kinh hoàng từ năm 2014 – 2016 tại Úc. Trong 11 vụ âm mưu khủng bố, Sydney có tới 7 vụ, chiếm tới 63%. Tiếp sau là...