(www.Alouc.com) – Khi hành khách phản ảnh rằng hành lý của họ bị cắt khoá và mất đồ, nhân viên sân bay đã đòi xem receipt để chứng minh. Sáng hôm nay, tài khoản Facebook mang tên Quyen H. đã đăng...