(www.Alouc.com) – Một hệ thống chuông báo động công cộng và các trụ chắn xe có thể hạ xuống dưới mặt đường có khả năng sẽ được lắp đặt ở trung tâm thành phố Melbourne… … để cảnh báo với cộng đồng về...