(www.Alouc.com) – Với 24 camera an ninh, hơn 18 đèn cảm biến và hai cửa tăng cường chống trộm, đây có lẽ là ngôi nhà an toàn nhất Sydney. Một ngôi nhà ở Hurstville đã trở thành chủ đề bàn tán cho...