(www.Alouc.com) – Phòng Kinh doanh Thành phố Sydney, đơn vị Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp ở Sydney, Australia vừa đưa ra cảnh báo Nhà hát Opera Sydney, khu du lịch và giải trí mang tính biểu...