(www.Alouc.com) – Hoàng Chiến nhận được một tin nhắn vào điện thoại từ một người bạn, và kết cục là cái chết bi thảm của cậu chỉ 12h đồng hồ sau. Câu chuyện xảy ra vào năm 2011 khi Chiến sống ở...