(www.Alouc.com) – Hàng chục thợ cắt tóc đang làm việc tại các salon trên khắp Melbourne đã được hoàn trả tiền sau khi chủ sử dụng lao động cắt giảm gần 300.000 đô tiền lương của họ. Sau khi nhận được...