Tin Tức Nước Úc – Các nhà bán lẻ lớn bao gồm Woolworths, Big W, Flight Center và JB Hi-Fi đang nói về việc đóng cửa các cửa hàng của họ và sẽ không mở thêm những cửa hàng mới trong môi trường bán lẻ...