(www.Alouc.com) – “Cuộc đời cũng như một hành trình, hành lý của bạn càng đơn giản bạn càng thoải mái và đỡ lo mất”, ông Giang tâm sự. Tôi bắt đầu theo đuổi lối sống tối giản được 5 năm và tôi cảm...