Tin Tức Nước Úc – Một công nghệ mới đơn giản có thể ngăn chặn thương vong do các cuộc tấn công khủng bố bằng xe gây ra đang được kêu gọi thực hiện ở Úc. Theo cơ quan an toàn đường bộ của Úc, công nghệ...