Công tố viên cho biết người mẹ và bố dượng đã dùng các biện pháp hung tàn ngược đãi 10 đứa trẻ. Công tố viên California hôm 16/5 đã đệ trình các hành vi tàn ác ngược đãi con của Ina Rogers, 30 tuổi,...