(www.Alouc.com) – Phạm Nguyễn Sơn Tùng (32 tuổi) mở trung tâm dạy thuật toán ở Việt Nam. Bốn học viên của anh mới trúng tuyển vị trí thực tập sinh, nhân viên tại các “gã khổng lồ công nghệ”. Gần đây,...