(www.Alouc.com) – Chúng tôi đã rong ruổi khắp nơi bất cứ khi nào có thể, lái xe ngày đêm chỉ để thỏa chí ngắm cảnh và thú vui chụp hình. Nhớ những hôm 2h sáng hẹn nhau lên đường, để rồi lái xe xuyên...