Chợ đêm là nơi phổ biến nhất cho người dân sống ở Melbourne và cung cấp cho họ những lễ hội tuyệt vời. Các học sinh Cherry Li, Carissa Andiani, Maleakhi Wijaya trường Trinity College Foundation...