Chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn đối với visa vợ chồng Úc. (www.Alouc.com) – Qua quá trình xin tái cứu xét lên tòa án di trú Úc cho nhiều hồ sơ bảo lãnh vợ-chồng và hôn thê-hôn phu bị từ chối, Đào đúc...