(www.Alouc.com) – Nếu bạn muốn nằm trong danh sách những người sở hữu đảo riêng như Richard Branson, anh em nhà Barclays, hay trùm truyền hình John Malone, 12 hòn đảo đang được rao bán dưới 1 triệu...