(www.Alouc.com) – Đất nước Australia nổi tiếng với những chú chuột túi, với nhà hát Sydney. Nhưng còn những điều thú vị về Australia khác mà không phải ai cũng biết đâu. Australia là một đất nước...