www.Alouc.com – Nhân dịp có một bạn Mỹ nào đó viết về 7 thói xấu của Việt Nam khiến bạn phát điên, mình cũng thử viết một bài về 10 cái ở Úc khiến bạn phát điên. 1. Cái giọng Úc down unde. Nếu giọng...