BỐ MẸ/ANH CHỊ EM CỦA DHS CẦN CHUẨN BỊ. (Lưu ý nếu người mời là người đã có PR hoặc Australian Citizenship thì sẽ khác chút mọi người nhé, ở đây trên cơ sở mình chia sẻ với các bạn DHS là chủ yếu).  Du...