Điều kiện để được sang lao động tại Úc

Đăng ngày

Với mức lương có thể đạt sấp sỉ 500 triệu đồng/năm, thị trường Úc đang là điểm hấp dẫn đối với lao động Việt Nam. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này mới có 6 doanh nghiệp được Bộ LĐ-TB&XH cho phép tuyển chọn, đào tạo, đưa lao động đi làm việc. Vậy đối tượng lao động…

LIÊN KẾT VÀ HỢP TÁC