Sóng wifi từ điện thoại ‘ăn mòn’ sức khỏe thế nào?

Hạt giống chết vì wifi? Nhiều người khi ngủ vẫn bật điện thoại đặt cạnh gối và dường như chúng ta đều không thể tách...

Những Sự thật thú vị  khiến bạn phải ngỡ ngàng

Con người là một “cỗ máy hoàn hảo” với nhiều bí ẩn mà chưa ai có thể tận dụng hết tối đa năng lực của chính mình. Bạn có...

Những sự kiện bí ẩn kinh hoàng chưa thể lý giải trong lịch sử

1- Thanh kiếm 2.000 năm tuổi bằng đồng trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng vẫn còn rất sắc bén   Vào năm 1994, một thanh...