Những đàn cua đỏ hàng triệu con ở đảo Christmas, Australia, thường di cư ra biển vào mùa mưa để bắt đầu một mùa sinh sản mới. ‘Núi’ cua nhỏ ở Australia Những đàn cua đỏ ở đảo Christmas, Australia, di...